Sözlükte "erk" ne demek?

1. Yönetenlerin hukuksal ya da eylemsel yetkisi, güç, kudret, iktidar.
2. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
3. Bir bireyin, bir toplumsal kümenin, bir toplumun, başka birey, küme ya da toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, özgürlüklerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi ya da yeteneği, iktidar.

Erk kelimesinin ingilizcesi

n. (British slang) sailor of low rank; seaman; stupid person
n. power, strength; ability; capability